Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"

16:58, 30/08/2019

Ngày 30-8, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương; các phó giáo sư, tiến sĩ của các học viện, trường đại học ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quy Nhơn; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai.

3213
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa phát biểu chào mừng hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, TS Đinh Khắc Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống tư tưởng ở tầm đỉnh cao lý luận. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, là ngọn cờ tư tưởng, kim chỉ nam dẫn dắt sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán chủ trương vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản. 

Bước sang thế kỷ 21, đất nước ta có cơ hội lớn nhưng đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới cần thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo những nguyên lý và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong tất cả các lĩnh vực, trong đó việc tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ mấu chốt trong công tác tư tưởng của Đảng, cần được toàn Đảng thực hiện chặt chẽ, có chất lượng, hiệu quả.

4234
Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo đã được nghe các nhà khoa học, nhà quản lý trình bày tham luận, trao đổi về các vấn đề như: tăng cường, đổi mới việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhận thức sâu sắc các luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin; thay đổi mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, bám sát thực tiễn, nâng cao tính thiết thực; tăng cường công tác tư tưởng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, nhất là cán bộ chuyên sâu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chuyên gia đầu ngành; định hướng các chủ đề nghiên cứu phát triển theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến năm 2025...

3123
PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo nhằm góp phần triển khai các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới một cách đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Nguyễn Xuân

 

 

 


Ý kiến bạn đọc