Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

15:54, 19/09/2019

Sáng 19-9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan có quy chế phối hợp với UBKT Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành liên quan. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, đơn vị trong thời gian qua đã có bước chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả toàn diện, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc kiểm tra, giám sát phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên cũng như việc giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Việc phối hợp kiểm tra, giám sát bảo đảm nguyên tắc, chế độ phối hợp, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Các tổ chức đảng, đơn vị có quy chế phối hợp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý tạo điều kiện để UBKT Tỉnh ủy thực hiện cuộc kiểm tra giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; tham gia đôn đốc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát, quyết định kỷ luật của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy.

Các cấp ủy, nhất là những người đứng đầu đã nêu cao trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh phát biểu kết luận hội nghị.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu UBKT Tỉnh ủy và các tổ chức đảng, đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng và đảng viên trong cơ quan, đơn vị để tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời trao đổi, phối hợp, cung cấp thông tin giữa các tổ chức đảng, đơn vị về những vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; trao đổi, cung cấp thông tin giữa UBKT Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, đơn vị trong việc phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy và các đơn vị có quy chế phối hợp chủ động trao đổi thống nhất chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hằng năm để không trùng lặp về đối tượng; tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng...

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc