Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao "chất" và "lượng" đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (Kỳ 1)

05:11, 06/05/2020

Đắk Lắk có trên 32% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, tình trạng di dân tự do gia tăng đã gây sức ép lớn cho tỉnh về mọi mặt, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa vai trò của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ người DTTS.

Kỳ 1: Chuyển biến quan trọng trong công tác cán bộ

Để xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14-1-2005 về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS (Nghị quyết 05). Sau 15 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 05 đã thực sự tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác cán bộ của tỉnh.

Linh hoạt triển khai thực hiện

Sau khi Nghị quyết 05 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương về công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ DTTS; phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên, Học viện Hành chính khu vực Tây Nguyên mở các lớp cử tuyển cho con em đồng bào DTTS trong tỉnh để bổ sung nguồn cán bộ cấp cơ sở... Nhờ đó đã tạo chuyển biến quan trọng trong công tác cán bộ của tỉnh, chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS có sự chuyển biến theo hướng tích cực, nhất là về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, mỗi địa phương cũng có sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh (thứ 2, từ phải sang) gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tôc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh (thứ 2, từ phải sang) gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tôc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk trước đây (nay là Thị ủy Buôn Hồ) đã ban hành Chương trình số 31-CTr/HU, ngày 21-3-2005. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ DTTS bảo đảm tỷ lệ theo yêu cầu. Để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ DTTS, từ năm 2010 - 2019, Ban Thường vụ Thị ủy đã cử 18 công chức, cán bộ DTTS đi đào tạo đại học, 9 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 35 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Thị ủy còn điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thị xã đối với 10 đồng chí; giới thiệu ứng cử, luân chuyển chức danh cán bộ chủ chốt các cấp đối với 48 đồng chí; chỉ đạo các xã, phường chú trọng bảo đảm tỷ lệ cán bộ DTTS trong quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt...

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Buôn Hồ H'Blă Mlô cho biết, để bảo đảm tiêu chuẩn chức danh cán bộ, bên cạnh những quy định chung của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã ban hành Quyết định 1577-QĐ/TU, ngày 3-7-2008 về quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, đồng thời linh hoạt xem xét, tạo điều kiện bổ nhiệm, cơ cấu cấp ủy, HĐND các cấp đối với cán bộ DTTS có năng lực nhưng còn thiếu tiêu chuẩn về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, sau đó cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn.

Đối với huyện Krông Bông, để từng bước trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 42-CTr/HU, ngày 20-4-2005 về "Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS"; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đánh giá, quy hoạch cán bộ từng nhiệm kỳ đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ lãnh đạo, quản lý người DTTS không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hạn chế về năng lực. Bên cạnh đó, huyện Krông Bông đã thực hiện chế độ, chính sách riêng đối với cán bộ, công chức cơ sở như: một số chức danh chuyên trách ở xã, thị trấn có đủ tiêu chuẩn theo quy định thì được xem xét chuyển thành công chức; các chức danh cán bộ chuyên trách khác không đủ điều kiện trở thành công chức, khi được giữ chức vụ do bầu cử thì hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm và thực hiện chế độ bảo hiểm...

Chuyển biến tích cực

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh đã bầu được 5.724 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở, trong đó người DTTS chiếm 14,45% (tăng 0,54% so với nhiệm kỳ trước). Cán bộ người DTTS tham gia ban thường vụ cấp ủy cơ sở khóa mới chiếm 17,74% (tăng 2,08% so với nhiệm kỳ trước); cán bộ người DTTS được bầu giữ chức bí thư cấp ủy cơ sở khóa mới chiếm 7,13% (tăng 1,46% so với nhiệm kỳ trước). Số đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 là người DTTS chiếm 267,7% (tăng 1,8% so với nhiệm kỳ trước).

Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă tặng hoa cho các cán bộ DTTS tiêu biểu.
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă tặng hoa cán bộ DTTS tiêu biểu.
 

Cán bộ DTTS ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng sẽ là "cầu nối" quan trọng, vững chắc để tuyên truyền, vận động, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân".

 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn

Không chỉ số lượng cán bộ DTTS tham gia cấp ủy khóa mới tăng mà chất lượng cũng có nhiều chuyển biến tích cực: Trình độ học vấn THPT chiếm 83,35% (tăng 6,84% so với nhiệm kỳ trước); trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên chiếm 50,51%, trung cấp 23,49% (nhiệm kỳ trước tỷ lệ tương ứng là 32,31% và 39,22%); lý luận chính trị: cao cấp 5,49%, trung cấp 64,55% (nhiệm kỳ trước tỷ lệ tương ứng là 3,82% và 55,2%).

Đối với cấp ủy cấp trên cơ sở, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ cấp ủy người DTTS chiếm 17,93% (tăng 0,74% so với nhiệm kỳ trước), trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cũng đều tăng so với nhiệm kỳ trước từ 2-12%. Đối với cấp ủy cấp tỉnh, 100% cán bộ người DTTS có trình độ chuyên môn đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chính trị.

Theo đánh giá của đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05 đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác cán bộ của tỉnh, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ở các địa phương, đội ngũ cán bộ DTTS đã thể hiện được năng lực lãnh đạo, quản lý, tư duy, vận dụng có hiệu quả những kiến thức vào hoạt động thực tiễn, cùng với cấp ủy giải quyết tốt những vấn đề phát sinh từ sơ sở...

(Còn nữa)

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


Làng nghề ngày Xuân
Không khí Xuân đã ngập tràn khắp các đường làng, ngõ xóm trên cao nguyên Đắk Lắk. Tại các làng nghề trong tỉnh, nhà nhà tất bật, nhộn nhịp để kịp mang đến cho mọi người những chậu hoa, cây cảnh những sản vật đặc sắc trong ngày Tết đến, Xuân về.