Multimedia Đọc Báo in

Giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

20:51, 08/09/2020

Sáng ngày 8-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã thông qua Tờ trình của Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về việc triển khai thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

sd
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.Gia

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện tiếp quy trình các bước 2, 3, 4, 5 để giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Qua đó, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu kín thống nhất giới thiệu 18 đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; 4 đồng chí lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; 6 đồng chí lần đầu tham gia UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

sd
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.Gia

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để hoàn thiện nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi báo cáo Trung ương xem xét, phê duyệt. Các đồng chí này đều là những người có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, đã được Tiểu ban Nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đánh giá, cân nhắc thận trọng, bảo đảm định hướng nhân sự phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia