Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

18:13, 28/01/2021

Ngày 28-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu là Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Xuấn Sương quán triệt nội dung tập huấn.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Xuân Sương quán triệt nội dung tập huấn.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bầu cử như: Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2016; các thông tri, hướng dẫn liên quan công tác nhân sự, công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Đăng Triều

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.