Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

19:36, 28/03/2021

Chiều 28-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã Bế mạc Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, trách nhiệm, Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành các nội dung đề ra. 

g
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệt, quán triệt chuyên đề

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức Đảng.

g
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu chính của tỉnh Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và tổ chức Đảng các cấp cần tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt tại hội nghị lần này. Trên cơ sở đó tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các địa phương, đơn vị và đến từng cán bộ, đảng viên.

g
Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu, quán triệt chuyên đề

Ngay sau hội nghị này, các tổi chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai lệch, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “Lấy xây làm chính”,… góp phần quan trọng củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

g
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Chỉ đạo các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu về lý luận chính trị của Đảng, bám sát Nghị quyết, các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng các nội dung, cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị và xây dựng các đề tài, chương trình nghiên cứu thực hiện. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; biểu dương khen thưởng đơn vị làm tốt, nhắc nhở, xử lý theo quy định của Đảng đối với những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả.

                                                                                                                                                    Lê Thành


Ý kiến bạn đọc