Multimedia Đọc Báo in

Xã Hoà Thắng: Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

17:30, 30/03/2021
Đảng ủy xã Hoà Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Theo báo cáo tại hội nghị, để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05, hằng năm Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cấp ủy chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào nội dung sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. 
 
th
Đảng ủy xã Hoà Thắng trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.
 
Qua triển khai thực hiện, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, chống lãng phí; thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm; nâng cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân, khắc phục bệnh thành tích, hình thức, quan liêu, xa rời quần chúng… Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Nhân dịp này, Đảng ủy xã Hoà Thắng đã trao Giấy khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.
 
Hồng Chuyên
 
 

Ý kiến bạn đọc