Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk thành lập 4 Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19

21:42, 22/07/2021

Ngày 22-7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND thành lập 4 Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Cụ thể, thành lập 4 tổ gồm: Tổ công tác bảo đảm y tế do Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh làm tổ trưởng; Tổ công tác thông tin, tuyên truyền do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng làm tổ trưởng; Tổ công tác bảo đảm đời sống, an sinh xã hội, an toàn lao động do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà làm tổ trường và Tổ công tác bảo đảm giao thông, an ninh trật tự, biên giới, đối ngoại do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh làm tổ trưởng.

Nhiệm vụ chung của các Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

d
Cán bộ Trạm Y tế xã Ea Bông (huyện Krông Ana) lấy thông tin các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Nhiệm vụ cụ thể: Tổ công tác bảo đảm y tế chủ động nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ địa phương, các đơn vị liên quan trong thực hiện hoạt động chuyên môn, giám sát, truy vết, xét nghiệm, cách ly.

Tổ công tác thông tin, truyền thông kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan, địa phương trong việc quản lý và cung cấp thông tin, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Tổ công tác bảo đảm đời sống, an sinh xã hội, an toàn lao động hỗ trợ các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm tổ chức sản xuất, thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn, chỉ đạo thực hiện các biện pháp bình ổn giá.

Tổ công tác bảo đảm giao thông, an ninh trật tự, biên giới, đối ngoại triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn trật tự xã hội, biên giới…

Kim Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 


(Video) Huyện Cư Kuin: “Quả ngọt” từ xuất khẩu lao động
Những năm qua, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Cư Kuin đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để nhiều người dân trên địa bàn tham gia lao động tại các quốc gia có nhu cầu cao về lao động, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.