Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác xây dựng Đảng quý II

16:42, 14/07/2021
Chiều 14-7, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.
 
Theo đánh giá tại hội nghị, trong quý II, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm chính trị cao, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 
 
g
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Công tác tuyên giáo tiếp tục được quan tâm đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, các quy định về công tác cán bộ từng bước được hoàn thiện. Đặc biệt đã phối hợp và tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng như tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền, cơ quan Nhà nước sau bầu cử. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ tiếp tục được các cấp ủy quan tâm, đẩy mạnh, chất lượng từng bước được nâng cao.
 
Hoạt động dân vận các cấp được triển khai có hiệu quả, kịp thời nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác Nội chính đã chủ động và kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu nắm tình hình, diễn biến, tiến độ giải quyết đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động bám sát, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
 
g
TS. Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tham gia thảo luận.
 
Công tác kiểm tra, giám sát được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo các quy định của Trung ương và Điều lệ Đảng. Quý II, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 7 đảng viên (có 3 cấp ủy viên các cấp); đã kiểm tra xong 3 tổ chức và 6 đảng viên. Giải quyết tố cáo theo quy trình đối với 3 tổ chức đảng và 14 đảng viên; đã giải quyết xong, kết luận 2/3 tổ chức đảng và 7/14 đảng viên.
 
Trong quý II, Báo Đắk Lắk đã làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đã xuất bản 78/78 số báo in với hơn 1.900 tin, bài; Báo Đắk Lắk điện tử cập nhật, xuất bản liên tục các ngày trong tuần với nội dung phong phú trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo đúng định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước. Tổ chức tuyên truyền toàn diện, kịp thời các hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cũng như các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn cho phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với tình hình dịch COVID-19...
 
Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giải 3 lớp trung cấp lý luận chính trị; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng 24 lớp theo kế hoạch...

 

g
Đồng chí Đặng Kim Hùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn lưu ý các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Báo Đắk Lắk cần tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2021, trong đó, cần tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt tăng cường công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Bám sát tình hình thực tiễn và diễn biến của dịch COVID-19 để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch từ sớm, từ xa.

Đồng chí Phạm Minh Tấn cũng đề nghị các ban, ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn kết với kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy việc phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Lê Thành