Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột lần thứ 9

17:40, 16/07/2021
Ngày 15-7, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 (mở rộng) để sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 
 
6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thành phố gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có bước tăng trưởng. Thu ngân sách Nhà nước toàn thành phố ước thực hiện 980 tỷ đồng, đạt 53% so với dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai hiệu quả, đời sống người dân được chăm lo, an sinh xã hội được bảo đảm.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2021, TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; kiện toàn nhân sự sau cuộc bầu cử HĐND các cấp...
 
th
Các đại biểu tham dự tại hội nghị
 
Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19-4-2021 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tối đa cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; rà soát, triển khai thực hiện các đề án, dự án về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm; tập trung nâng cao hiệu quả các biện pháp thu ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung nguồn lực tiếp nhận và giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của nhân dân...
 
Hồng Chuyên