Multimedia Đọc Báo in

Lãi suất huy động giảm đến 2% so với đầu năm

17:02, 01/12/2014

Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mặt bằng lãi suất huy động trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 1,5% đến 2%/năm so với đầu năm.

Hiện nay, lãi suất huy động bằng VNĐ đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn phổ biến ở mức 4%/năm - 5,3%/năm; hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở phổ biến từ 4,5%/năm - 5,8%/năm; lãi suất huy động từ 6 tháng đến dưới 12 tháng phổ biến mức 5,5%/năm - 6,5%/năm.

Khách hàng gia dịch tại VietinBank Chi nhánh Dak Lak
Khách hàng giao dịch tại VietinBank Chi nhánh Dak Lak

Mặc dù lãi suất huy động giảm, nhưng theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Dak Lak, tổng nguồn vốn huy động vẫn tăng mạnh, tính đến nay ước đạt 25.293 tỷ đồng (tăng 22,3% so với đầu năm), trong đó huy động vốn trên 12 tháng ước đạt 5.500 tỷ đồng (tăng 4,6% so với đầu năm).


Giang Nam


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.