Multimedia Đọc Báo in

Họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh

20:22, 21/04/2018
Ngày 20-4, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 3, triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 4-2018.
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong tháng 3-2018 kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được 421,7 tỷ đồng. Lũy kế quý I-2018 đạt 1.409 tỷ đồng, bằng 30,4% dự toán pháp lệnh, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu thuế và phí tháng 3 được 349,7 tỷ đồng, đạt 101,4% dự toán tháng, lũy kế quý I-2018 là 1.217 tỷ đồng, đạt 110,6% dự toán quý, bằng 30,7% dự toán pháp lệnh, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2017; thu biện pháp tài chính 72 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm 2018 trên 192 tỷ đồng, bằng 28,4% dự toán pháp lệnh.
 
Ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thuế, Phó Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
Đối với việc thực hiện các đề án chống thất thu, đôn đốc thu nợ thuế do Ban Chỉ đạo chủ trì, ngành Thuế đã chủ động triển khai và phối hợp tốt với các cấp, các ngành liên quan nhằm bảo đảm thi hành có hiệu quả các chính sách pháp luật về thuế, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, tuyên truyền về chính sách thuế. Cụ thể, trong tháng 3, Đề án quản lý thu đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đã hoàn thành công tác lập bộ lệ phí môn bài và thuế khoán năm 2018; đối chiếu số lượng chứng nhận kinh doanh, ủy nhiệm thu thuế khoán; đánh giá tình tình ngừng, nghỉ kinh doanh của cá nhân kinh doanh; Đề án chống thất thu khai thác khoáng sản đã thực hiện giám sát hồ sơ khai thuế đối với 133 đơn vị, lũy kế 3 tháng với số thuế phát sinh trên 15,3 tỷ đồng; Đề án quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, toàn ngành đã triển khai dán lại tem cho 20 doanh nghiệp có nhu cầu sửa chữa thay thế thiết bị, kiểm tra 3 doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, lũy kế 3 tháng đã kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 7 doanh nghiệp, truy thu và xử phạt 95,7 triệu đồng...
 
Trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ của từng Đề án, thực hiện chống thất thu đối với từng lĩnh vực cụ thể; tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tuyên truyền chính sách pháp luật thuế; công khai thông tin các doanh nghiệp chây ì nợ thuế, biểu dương các gương điển hình chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế.
 
Giang Nam
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.