Multimedia Đọc Báo in

Tập trung nguồn lực đầu tư để phát triển TP. Buôn Ma Thuột

08:57, 17/08/2020
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân TP. Buôn Ma Thuột đã kế thừa, phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV đề ra.
 
Kinh tế phát triển khá toàn diện, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 5 năm qua, các thành phần kinh tế đóng góp cho ngân sách trên 17.150 tỷ đồng; riêng năm 2020 đóng góp gần 4.380 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2015.
 
Quy mô các ngành kinh tế tiếp tục tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 90%; GRDP bình quân đầu người đạt 96,3 triệu đồng, tăng 39,3 triệu đồng so với năm 2015.
 
Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được toàn hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân quan tâm, đầu tư, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện và hoàn thành sớm hơn dự kiến. Công tác huy động, khai thác, phân bổ và sử dụng các nguồn lực đạt kết quả tích cực, đã giải ngân hơn 1.800 tỷ đồng vốn đầu tư cho 310 công trình trên địa bàn.
 
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển ngày càng hiệu quả; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo.
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đi thị sát, kiểm tra thực tế tại Nhà máy thép Đông Nam Á (Khu công nghiệp Hòa Phú).  Ảnh: Kim Bảo
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đi thị sát, kiểm tra thực tế tại Nhà máy thép Đông Nam Á (Khu công nghiệp Hòa Phú). Ảnh: Kim Bảo
Đảng bộ thành phố đã xác định mục tiêu cụ thể và triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhờ đó, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng lên, nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực được triển khai thực hiện đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân TP. Buôn Ma Thuột đã làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo. 
 
Những kết quả tích cực của Đảng bộ và nhân dân TP. Buôn Ma Thuột đạt được trong thời gian qua đã tạo vị thế mới cho thành phố, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, cần phải thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là kinh tế tăng trưởng chậm so với tiềm năng, lợi thế; công tác xây dựng nông thôn mới tuy nhanh nhưng chưa thật sự bền vững; lĩnh vực văn hóa - xã hội nhiều mặt chuyển biến chậm...
 
Thực hiện Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với mục tiêu chung là xây dựng thành phố “Xanh, sinh thái, thông minh, bản sắc, trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Ngã Sáu Buôn Ma Thuột.  Ảnh: Hoàng Gia
Ngã Sáu Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoàng Gia
Một là, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Đặc biệt là việc triển khai Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 09-7-2020 của Chính phủ ban hành “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
 
Hai là, xây dựng quy hoạch TP. Buôn Ma Thuột xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo hướng thuê tư vấn có năng lực thực sự (tư vấn nước ngoài); quản lý và thực hiện nghiêm quy hoạch được phê duyệt. Trên cơ sở đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên tiềm năng, lợi thế của thành phố. Tập trung dành thời gian, nguồn lực và cả đội ngũ cán bộ cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế của thành phố (công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, thương mại dịch vụ, nông nghiệp).
 
Ba là, chú trọng quản lý, chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối; xây dựng đô thị thông minh, sinh thái, bản sắc; xây dựng kết cấu hạ tầng các khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, văn hóa, y tế, giáo dục xứng đáng với vị trí là trung tâm vùng Tây Nguyên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc trên tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
 
Bốn là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng gắn với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các chức sắc tôn giáo trong xây dựng, phát triển TP. Buôn Ma Thuột. Phải xây dựng khát vọng, hoài bão của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp để chung sức đồng lòng xây dựng Buôn Ma Thuột xứng đáng vị trí đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, đô thị miền núi lớn nhất cả nước.
 
Năm là, phải đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; chăm lo cho sự an toàn của người dân; đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn và bảo đảm an ninh chính trị, không để xảy ra bị động, bất ngờ.
 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo tỉnh tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất triển khai thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đề ra; quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố bản sắc, văn minh, hiện đại, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đạt mức trung bình khá của cả nước.
 
TS. Bùi Văn Cường
Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.