Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Drơng (huyện Cư M’gar): Đổi thay từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

09:12, 22/02/2013

Xã Ea Drơng (huyện Cư M’gar) có tổng diện tích tự nhiên 6.952 ha, 2.524 hộ, 12.703 khẩu (trong đó người Êđê chiếm gần 70%). Trong những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng trên địa bàn xã đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ giàu ngày tăng, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 7,77%; trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường…

Đến nay 100% thôn, buôn, gia đình được học tập các tiêu chí gia đình văn hóa, dân chủ, xây dựng hương ước, quy ước. Đời sống văn hóa từng bước được cải thiện, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình văn hóa, thôn buôn văn hóa tiêu biểu. Năm 2012 có 2.242 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét có 1.754 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 12/14 thôn, buôn đã tổ chức đăng ký ra mắt thôn, buôn văn hóa; 5 thôn, buôn đã được công nhận thôn, buôn văn hóa cấp huyện. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, hiện nay có 11/14 thôn buôn có nhà sinh hoạt cộng đồng… Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được thực hiện thường xuyên. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được đẩy mạnh, các thôn, buôn đều có đội bóng đá, bóng chuyền và đội văn nghệ được duy trì, hoạt động thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho bà con nhân dân…

Học sinh xã Ea Drơng giờ tan trường
Học sinh xã Ea Drơng giờ tan trường

Bà H’Lên Byă, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, tham mưu cho Đảng ủy, HĐND và UBND xã xây dựng Nghị quyết chỉ đạo các thôn, buôn làm tốt công tác triển khai Cuộc vận động; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành từ xã đến thôn, buôn làm tốt công tác tuyên truyền đến từng hộ dân cư. Xã đã đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có từ 75-80% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; giảm hộ nghèo xuống dưới 7,1%; phấn đấu 70% thôn, buôn đạt tiêu chuẩn văn hóa; có 5/14 thôn, buôn đạt tiêu chuẩn văn hóa cấp huyện; 2/14 thôn, buôn đạt tiêu chuẩn văn hóa cấp tỉnh.

Hữu Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.