Multimedia Đọc Báo in

Ngành Y tế không giải quyết chế độ phép, tập trung nhân lực phòng chống dịch

20:19, 08/05/2021

Sở Y tế vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu không giải quyết chế độ phép, không tổ chức đoàn đi học tập, tham quan, du lịch nhằm đảm bảo nhân lực phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tạm thời không giải quyết chế độ phép đối với công chức, viên chức và người lao động (trừ trường hợp có lý do đột xuất, đặc biệt); không tổ chức đoàn đi học tập, tham quan, du lịch (trong nước và nước ngoài) trong giai đoạn cảnh báo nguy cơ lây lan dịch COVID-19; tập trung nguồn nhân lực để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh; duy trì ổn định nhân lực đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh, khám điều trị tại các cơ sở y tế, kịp thời đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế đối với các trường hợp công chức, viên chức, người lao động không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; giao Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với đơn vị, bộ phận liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về phòng, chống dịch bệnh.

Các cán bộ của Trung tâm Kiềm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị các điều kiện trước khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2
Cán bộ của Trung tâm Kiềm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị các điều kiện trước khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3743, ngày 4-5-2021 của UBND tỉnh và các chỉ đạo của Sở Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình nhân lực của cơ quan, đơn vị thực hiện phối hợp với tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng phương án, kế hoạch, triển khai các nội dung đảm bảo công tác y tế trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu thực hiện bố trí nguồn nhân lực làm việc phù hợp với tình hình bệnh nhân, phân công chi tiết ca kíp, chia nhóm làm việc luân phiên; xây dựng kịch bản ứng phó theo các tình huống dịch COVID-19, trong đó có kế hoạch cụ thể về phân công ca kíp, các nhóm luân phiên làm việc, chuyển viện, tiếp nhận người bệnh, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh khi có tình huống dịch bệnh xảy ra tại cơ sở.

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Những nội dung cơ bản về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.