Multimedia Đọc Báo in

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1

10:41, 20/08/2013

Nhằm chấm dứt việc dạy học trước chương trình lớp 1 tại các trường tiểu học, các cơ sở giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa triển khai một số giải pháp cấp bách mang tính lâu dài.

Cụ thể, các trường học phải công bố các giải pháp bảo đảm chất lượng của nhà trường , thực hiện nghiêm túc quy định của chương trình lớp 1 cũng như việc tuyển sinh; tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1. Tăng cường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tại địa phương, từng bước khắc phục tình trạng số lượng học sinh trên lớp cao hơn so với quy định ở một số nơi có mật độ dân số cao. Đặc biệt, nghiêm cấm việc yêu cầu học sinh làm các bài tập hoặc thực hiện các hoạt động vượt quá yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng. Giáo viên không được có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ động cơ nào. Thực hiện đánh giá học sinh lớp 1 theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của từng học sinh…

Nguyễn Đình Huy


Ý kiến bạn đọc