Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Trên 98% chi bộ Quân sự xã, thị trấn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

20:28, 21/09/2019
Thực hiện Hướng dẫn số 35 HD/BTCTW, ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức và hoạt động của Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn”, 10 năm qua (2009 – 2019), Huyện ủy Krông Bông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng Chi bộ Quân sự xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả.
 
Toàn huyện đã xây dựng 14/14 Chi bộ Quân sự xã, thị trấn với 131 đảng viên; 8/14 chi bộ có cấp ủy, đạt  tỷ lệ 57,14%.
 
Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Chi bộ Quân sự xã, thị trấn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức; tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; kết quả giáo dục chính trị hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 77% khá, giỏi. 
 
Lãnh đạo Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu và chỉ đạo tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 35
Lãnh đạo Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu và chỉ đạo tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 35
 
Huyện ủy đã lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương. Hằng năm, Chi bộ Quân sự các xã, thị trấn lãnh đạo tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng; công tác đăng ký độ tuổi nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ, tạo nguồn trong tuyển quân luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 
 
Các cấp uỷ, Chi bộ Quân sự xã, thị trấn đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm tham mưu cho đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng trong lực lượng vũ trang địa phương. Từ năm 2009 đến nay đã kết nạp được 138 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, 34 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên và 10 đảng viên trong thanh niên nhập ngũ. Qua phân tích đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 98% chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
 
Quỳnh Anh - Duy Hưng
 

Ý kiến bạn đọc