Multimedia Đọc Báo in

Phát động phong trào "Chống rác thải nhựa"

17:50, 25/12/2018

UBND tỉnh vừa phát động Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

a
Ảnh minh họa
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động cụ thể: đăng ký tham gia thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa”; đưa vào quy chế hoạt động và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện cam kết không sử dụng bao bì nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vận động người dân tham gia hưởng ứng phong trào “Nói không với bao bì nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; phát động cộng đồng chung tay thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa”, thực hiện thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.
 
Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần.
 
Thúy Hồng
 
 

Ý kiến bạn đọc