Multimedia Đọc Báo in

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời đơn của ông Nguyễn Vĩnh Phúc

09:42, 29/10/2019

Báo Đắk Lắk nhận được đơn của ông Nguyễn Vĩnh Phúc ở địa chỉ: KI-Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phản ánh về việc ông Hà Ngọc Anh ở thôn 6 A, xã Hòa An, huyện Krông Pắc bị cắt chế độ mất sức lao động (MSLĐ).

Nội dung đơn trình bày: Ông Hà Ngọc Anh có thời gian công tác 16 năm 11 tháng (quy đổi: 19 năm 9 tháng), đến ngày 1-11-1981 nghỉ việc với tỷ lệ MSLĐ 75% và được hưởng chế độ trợ cấp MSLĐ hằng tháng. Từ năm 1982, ông Hà Ngọc Anh được chuyển sang đối tượng hưởng chế độ trợ cấp MSLĐ dài hạn theo Nghị quyết số 16/NQ ngày 8-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Đồng thời, ông Hà Ngọc Anh cũng là thương binh hạng nặng với tỷ lệ thương tật 81% và được hưởng chế độ thương tật từ năm 1976. Đến năm 1986, ông Anh bị Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk cắt chế độ trợ cấp MSLĐ theo Thông tư 48, ngày 30-9-1985 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện Nghị định 236, ngày 18-9-1995 của Hội đồng Bộ trưởng là trái pháp luật.

Về trường hợp này, Sở LĐ-TB&XH đã có văn bản số 2096/SLĐTBXH-TTr ngày 21-10-2019, do Phó Giám đốc Phan Trọng Tùng ký, trả lời như sau:

Vụ việc của ông Hà Ngọc Anh đã được Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk giải quyết khiếu nại lần đầu, kết quả giải quyết như sau: Theo quy định tại Tiết b, Khoản 2, Mục B, Phần I Công văn số 169/BHXH ngày 17-02-1981 của Bộ LĐ-TB&XH về việc thực hiện các chế độ hưu trí, mất sức lao động và tiền tuất; Nghị định 236/HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách về Thương binh và Xã hội; Thông tư số 48/TBXH-TT, ngày 30-9-1985 của Bộ Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 236/HĐBT, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk đã có Quyết định số 56/QĐ-TBXH, ngày 28-3-1986 cắt chế độ mất sức lao động của ông Hà Ngọc Anh để hưởng trợ cấp thương binh cao hơn kể từ ngày 1-5-1986 là đúng quy định.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk, ông Hà Ngọc Anh đã có đơn khởi kiện Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk đến TAND tỉnh Đắk Lắk. Vụ án đã được TAND tỉnh xét xử sơ thẩm ngày 26-9-2019 và đã ban hành Bản án số 28/2019/HCST, ngày 26-9-2019 về việc khiếu kiện Quyết định hành chính về chế độ trợ cấp mất sức lao động. Tại bản án trên, TAND tỉnh đã tuyên bác đơn khởi kiện của ông Hà Ngọc Anh.

Tòa soạn

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.