Multimedia Đọc Báo in

Triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

14:47, 16/08/2021

Ngày 16-8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các tổ chức thành viên trong Mặt trận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt công tác thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của tổ chức Mặt trận, các tổ chức thành viên.

Trong thời gian vừa qua, cùng với việc kêu gọi, vận động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, căn cứ vào vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, các đảng đoàn, lãnh đạo mỗi tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với đảng ủy cơ quan xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, Ủy ban MTTQ Việt Nam với vai trò là trung tâm tập hợp, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc có trách nhiệm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống; đồng thời việc tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng các chương trình, các cuộc vận động, phong trào thi đua, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc