Multimedia Đọc Báo in

Bám sát thực tiễn, siết chặt kỷ cương công tác kiểm tra, giám sát

08:13, 15/10/2021

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai công tác kiểm tra, giám sát toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; qua đó, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã đổi mới việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chủ động hơn, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh các nội dung kiểm tra trọng tâm như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí..., các cấp ủy, UBKT các cấp đã tập trung vào những lĩnh vực mà dư luận xã hội quan tâm như lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, tài chính; kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát với xem xét, thi hành kỷ luật đảng.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 1.805 đảng viên, 78 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, xử lý thi hành kỷ luật 1.472 đảng viên và 32 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề đối với 1.361 tổ chức đảng, 1.474 đảng viên; qua đó phát hiện 1 tổ chức, 1 đảng viên có vi phạm.

Trong quá trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, về cơ bản UBKT các cấp đã thực hiện đúng quy trình, phương pháp kiểm tra, làm tốt công tác tư tưởng, động viên tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra; coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu.

Từ đó kết luận đúng tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm để xử lý hoặc đề nghị tổ chức đảng cấp trên xử lý kỷ luật, bảo đảm theo phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền thi hành kỷ luật. Hầu hết các đảng viên bị xem xét kỷ luật đã nhận thức rõ khuyết điểm, chấp hành nghiêm quyết định, không khiếu nại; các tổ chức đảng nghiêm túc tiếp thu, thực hiện thông báo kết luận và đề ra những giải pháp khắc phục những khuyết điểm, vi phạm sau kiểm điểm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp cho ý kiến về một số nội dung kiểm tra.

Trước thực tiễn đặt ra trong giai đoạn mới, nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, góp phần làm trong sạch, vững mạnh nội bộ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra yêu cầu là “Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện nghiêm các quy định kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chống chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp; kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng”.

Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, liên tục, toàn diện; kết hợp chặt chẽ giám sát với kiểm tra; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT các cấp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Trong năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được các cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc. Trong 9 tháng, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 546 tổ chức đảng (tăng 86,99% so với cùng kỳ năm trước) và 18.551 đảng viên (tăng 6,71%); giám sát 306 tổ chức đảng và 2.251 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 199 đảng viên. UBKT các cấp cũng chủ động phát hiện, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức đảng (tăng 400% so với cùng kỳ năm trước) và 272 đảng viên (tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2020); phải thi hành kỷ luật 236 đảng viên và 3 tổ chức. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy đang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 1 tổ chức và 1 đảng viên; đang thực hiện kiểm tra theo quy trình đối với 15 đảng viên khác.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, để đạt được thắng lợi cho cả nhiệm kỳ mới này, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật ở địa phương, đơn vị một cách chủ động, thường xuyên, liên tục. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ...

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Ngày 23/11/1940, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời tại Nhà đày Buôn Ma Thuột là bước ngoặt quan trọng, ghi dấu sự ra đời Đảng bộ tỉnh và sự lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Đắk Lắk.