Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh

08:22, 18/10/2021

Với vai trò là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh.

Trong đó, nổi bật là tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc toàn khóa, hằng năm; tham mưu xử lý các vấn đề thuộc chức năng lãnh đạo của Đảng; phối hợp tốt với các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển của tỉnh… Cùng với đó, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh; tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phục vụ chu đáo các chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh; các chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các ngành, địa phương của tỉnh.

Năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công. Trong đó, không thể không kể đến vai trò cũng như những đóng góp không nhỏ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan VPTU trong công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham gia chuẩn bị, tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng. Ảnh: VPTU

Theo đó, VPTU đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp đảm bảo yêu cầu, nội dung, chương trình và đạt kết quả tốt. Phối hợp trong công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh; công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiến độ theo quy định, chú trọng đến tiêu chuẩn, chất lượng, có cơ cấu phù hợp với thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, VPTU đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng, ban hành Chương trình công tác toàn khóa; đồng thời phối hợp tham mưu triển khai đưa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Bước sang năm 2021, trước những khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, VPTU đã phát huy vai trò công tác tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, song song với triển khai thực hiện các chủ trương khắc phục tác động của dịch bệnh để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Với những thành tích đạt được trong suốt chặng đường phát triển, tập thể VPTU và cán bộ, công chức, người lao động VPTU đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017); nhiều cán bộ, đảng viên được tặng thưởng Huân, Huy chương, Bằng khen và các phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước.

Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ nă 2021
Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh VPTU.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, VPTU xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 04-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tập trung làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương có liên quan tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy truyền thống 91 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy, 74 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của VPTU, tập thể cán bộ, công chức và người lao động VPTU sẽ tiếp tục “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập nâng cao trình độ, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đổi mới tư duy làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ”, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao.

Trần Trung Hiển

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Ổn định thị trường xăng dầu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Chưa bao giờ, thị trường xăng dầu có nhiều biến động như thời gian vừa qua. Ngành chức năng, đơn vị cung ứng mặt hàng này đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn để thị trường xăng dầu được ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, tiêu dùng của người dân trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán sắp đến.