Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/12/2021

19:13, 28/11/2021

Theo Thông báo của HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ Ba sẽ diễn ra từ ngày 8-10/12/2021.

Dự kiến tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh xem xét, đánh giá, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó tập trung thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; công tác tham gia xây dựng chính quyền; kết quả công tác của TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021 và dự kiến kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2022…

Đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Hoàng Gia
Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa X. (Ảnh minh họa: Hoàng Gia)

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng nghiên cứu, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025; quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh; bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng, giai đoạn 2022 – 2025; quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh; việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh năm 2022… cùng nhiều nội dung khác.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc