Multimedia Đọc Báo in

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta!

08:14, 24/05/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại, chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam; cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta; cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội trên thế giới; cho sự củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.

Là nhà yêu nước vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho thanh bạch, được hưởng sự giáo dục đúng đắn, chỉ dẫn tận tình của cha mẹ, thầy học và của những người thân.

Bởi vậy, ở Người, những truyền thống văn hóa của dân tộc – tinh thần yêu nước, truyền thống kiên cường và bất khuất, truyền thống lao động và tiết kiệm, đặc biệt là tinh thần hiếu học, nhân đạo và anh hùng cũng sớm được ươm mầm, nảy nở và lớn lên từng ngày.

Để tới khi Người xuống con tàu La Touche Tréville ra nước ngoài tìm đường cứu nước, thì những truyền thống ấy hòa quyện với những phẩm cao đẹp, mà bao trùm lên tất cả là lòng yêu nước nồng nàn, đã nâng phẩm chất trong người thanh niên yêu nước qua từng bước trưởng thành. Người đã sống, lao động và hòa mình vào phong trào công nhân, phong trào xã hội ở Pháp, ở các quốc gia phương Tây, tích cực tham gia Quốc tế cộng sản…

Để rồi, người thanh niên ấy đã tìm ra con đường duy nhất để cứu nước và giải phóng dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản - đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, đó là con đường: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta

Đảng ta là một đảng cách mạng chân chính, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu hành động. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”, “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác”. Bởi vậy, Người luôn căn dặn mỗi đảng viên phải ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng; đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên, lên trước hết; ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin…; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên học tập, rèn luyện tu dưỡng hằng ngày, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, để trở thành người có đức, có tài, những tấm gương sáng mẫu mực.

Là lãnh tụ vĩ đại, gắn bó mật thiết với nhân dân

Là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc ta, phát huy sức mạnh vô tận của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Người từng nói: “Dễ mười lần không dân cũng chịu; khó trăm lần dân liệu cũng xong”, và bởi, “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Cho nên, từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, đến mỗi cán bộ, đảng viên, phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phải thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Là danh nhân văn hóa kiệt xuất

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; cho sự nghiệp đấu tranh xây dựng một thế giới hòa bình, nhân ái và phát triển. Người tiếp thu triết lý “từ bi, hỉ xả, cứu khổ cứu nạn” của đạo Phật; tư tưởng “hòa mục”, “xây dựng một thế giới đại đồng” của Nho giáo; tư tưởng “bình đẳng, bác ái” của Thiên Chúa giáo; chủ nghĩa “Tam dân” của Tôn Dật Tiên. Nhưng trên hết, Người tiếp thu và thực hành tư tưởng cách mạng, “tất cả vì con người và sự nghiệp giải phóng loài người’’ của chủ nghĩa Mác – Lênin. Có thể nói, bằng trí tuệ thiên tài, Hồ Chí Minh đã chắt lọc, bổ sung phát triển các giá trị văn hóa thế giới, để tạo nên giá trị vĩnh hằng, mà không lệ thuộc bởi sự khác nhau về thời đại và ý thức hệ.

Nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) báo cáo kết quả sản xuất với Bác Hồ (năm 1958). Ảnh tư liệu

Là bậc vĩ nhân với lối sống, đạo đức thanh cao, giản dị

Ở Hồ Chí Minh, hội tụ những giá trị đặc trưng, mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc: Yêu nước, thương nòi, đoàn kết, trọng nghĩa tình, lối sống thanh cao, giản dị... Đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của một nhà văn hóa lớn, của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng, với tâm trong sáng, đức cao đẹp, trí tuệ mẫn tiệp, hành xử mực thước; thanh cao mà vô cùng giản dị; mẫu mực mà hết sức gần gũi với quần chúng nhân dân; hết mực thương yêu đồng chí, đồng bào; hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người từng nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó”. Cho đến khi phải từ biệt thế giới này, Người chỉ tiếc rằng: “Không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Đảng ta khẳng định: “Cuộc đời của Hồ Chủ tịch trong như ánh sáng. Đó là tấm gương tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng nhân đạo và yêu mến nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Tư tưởng và đạo đức của Người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta”.

Cẩm Trang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.