Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Kiểm tra có trọng tâm, giám sát mở rộng

07:42, 23/05/2022

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được tăng cường, qua đó góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tích cực ngăn chặn, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 113 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 68 đảng bộ cơ sở và 45 chi bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ có 6.791 đảng viên, trong đó có 2.603 đảng viên nữ, 359 đảng viên người dân tộc thiểu số. Sau khi tiếp nhận các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động ban hành kế hoạch và tổ chức, phổ biến quán triệt, quán triệt lại đầy đủ, kịp thời và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và các văn bản, quy định có liên quan.

Phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện công tác giám sát thường xuyên thông qua việc theo dõi, phụ trách các tổ chức cơ sở đảng; thành lập tổ công tác tham dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc và thẩm định hồ sơ hằng năm để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở đảng.

Lãnh đạo UBKT các cấp xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm, triển khai thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chính xác, kịp thời, khách quan.

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen cho những điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2021 và quý I/2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 8 tổ chức đảng, giám sát 3 tổ chức đảng và 11 đảng viên theo chương trình; cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc kiểm tra, giám sát 159 tổ chức đảng cấp dưới và 3.519 đảng viên, chiếm 52,53% tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối. Các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức và 38 đảng viên, trong đó đã kết luận kiểm tra đối với 1 tổ chức và 33/38 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng.

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, các tổ chức đảng có thẩm quyền trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng (bằng hình thức khiển trách) và 22 đảng viên vi phạm (khiển trách 20, cảnh cáo 1, khai trừ 1 đảng viên). Ngoài ra, UBKT các cấp còn tổ chức kiểm tra 90 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 57 tổ chức đảng và 466 đảng viên về thu nộp, sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề 20 tổ chức đảng và 16 đảng viên theo Điều 32 Điều lệ Đảng; quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 đảng viên vi phạm quy định pháp luật theo thẩm quyền và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trần Quang Tân cho biết, thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát sát tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, những vấn đề bức xúc cần tháo gỡ; nội dung giám sát mở rộng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình rèn luyện của cấp ủy viên; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với đảng viên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối cũng lãnh đạo UBKT các cấp tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, xem xét xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, xem xét kết luận, xử lý công minh, chính xác và kịp thời theo quy định đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tuyệt đối không để những vấn đề bức xúc nổi cộm, phát sinh thành "điểm nóng", gây mất ổn định chính trị, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của tỉnh.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.