Multimedia Đọc Báo in

Học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2022 và khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ 5 năm

15:31, 19/05/2022

Sáng 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2017 – 2021). 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

hgffg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn truyền đạt các nội dung chính của Chuyên đề năm 2022

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

gdfgdfg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2022. Theo đó, Chuyên đề gồm 2 mục chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

gdfgdfg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Cờ tặng Đảng bộ cơ sở Phòng tham mưu (PV01) thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017 – 2021)

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở kế thừa, phát triển chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử; đồng thời, tiếp thu tinh hoa văn hóa toàn nhân loại, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với tình hình thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong từng thời kỳ. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh có ý nghĩa chiến lược, là một nội dung cơ bản, nhất quán, làm nên dấu ấn quan trọng của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

dgdfg
Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng Bằng khen cho Đảng bộ xã Ea Kmút thuộc Đảng bộ huyện Ea Kar đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017 – 2021)

Đó là chiến lược tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được, nhằm hình thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, tạo nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và là nguồn lực nội sinh để xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

gsdgdfg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng Bằng khen cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017 – 2021)

Học tập và quán triệt Chuyên đề năm 2022, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phân tích rõ các nội dung: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số kết quả và kinh nghiệm phát huy sức mạnh đại đoàn kết qua các thời kỳ cách mạng của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk; mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc; một số giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

gdfgfg
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Bằng khen cho 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017 – 2021)

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ cho Đảng bộ cơ sở Phòng tham mưu (PV01) thuộc Đảng bộ Công an tỉnh; tặng Bằng khen cho Đảng bộ xã Ea Kmút thuộc Đảng bộ huyện Ea Kar, 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 134 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017 – 2021) và tặng Bằng khen cho 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc