Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Ea Súp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5

19:47, 27/05/2022

Sáng 27/5 Thường trực huyện ủy Ea Súp chủ trì Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 đến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và điểm cầu 10 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea Súp Nguyễn Thiên Văn đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, với các nội dung: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII). Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022…

Bí Thư Huyện ủy Ea Súp Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị
Bí Thư Huyện ủy Ea Súp Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị.

Trong đó lưu ý những nội dung: những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; chính sách tài chính đất đai và xác định giá đất; chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta…

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bí Thư Huyện ủy Ea Súp Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thanh Trang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc
Với những người lính mang quân hàm xanh, khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Điều này càng thôi thúc họ vượt khó, đem hết sức mình bảo vệ từng đường biên cột mốc, bảo vệ biên cương lãnh thổ.