Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X sẽ diễn ra từ ngày 13-15/7

16:51, 07/07/2022

Theo Thông báo của HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ Tư sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13-15/7.

Dự kiến tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đánh giá, thông qua nhiều nội dung: Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022; kết quả công tác của TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu cũng sẽ nghiên cứu, xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết về quy định phân bổ hạch toán thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND, ngày 19/12/2020);

Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ tháo dỡ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí), lò vòng, lò vòng cải tiến không sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà sử dụng phế liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đại biểu tham dự Kỳ họp chuyên đề lần thứ Ba, HĐND tỉnh khóa X. (Ảnh minh họa)
Đại biểu tham dự Kỳ họp chuyên đề lần thứ Ba, HĐND tỉnh khóa X. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Kỳ họp cũng nghiên cứu, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung điểm a, c khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025;

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh;

Điều chỉnh, bổ sung Nghị  quyết  số  01/NQ-HĐND, ngày 8/4/2022 của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết về phát triển Thanh niên tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2030; việc giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thứ Ba và thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X; Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Vui Tết Bunpimay ở huyện Buôn Đôn
Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, một số thương nhân ở đất nước triệu voi (Lào) đến vùng đất Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ngày nay) để buôn bán, trao đổi hàng hóa và quyết định dừng chân lập làng sinh sống ở đây. Trong hành trang đến vùng đất mới, họ mang theo những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của vùng đất triệu voi, trong đó có Tết Bunpimay được gìn giữ, phát huy đến hôm nay.