Multimedia Đọc Báo in

Tạm dừng thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan của cấp ủy với cơ quan thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng

15:04, 28/07/2022

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Thông báo số 16-TB/TW Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thông báo đã nêu rõ đánh giá của Bộ Chính trị về kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới theo Kết luận 34-KL/TW, ngày 7/8/2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung: Tiếp tục tổ chức Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cấp tỉnh theo Kết luận 34.

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình sau: Hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện.

gdfgfg
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa).

Tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình sau: Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện. Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ cấp huyện. Chánh Văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. 

Các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên thì Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị.

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo kết luận này.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu ban hành các văn bản có liên quan; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông báo kết luận; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc