Multimedia Đọc Báo in

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng cuối năm 2022

18:09, 07/07/2022

Chiều 7/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, cấp ủy, UBKT các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. UBKT các cấp cũng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng bảo đảm về nguyên tắc, đúng quy trình, quy định.

Qua đó, đã chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trong cán bộ, đảng viên. Từng bước khẳng định vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 204 tổ chức đảng và 8.490 đảng viên; giám sát 165 tổ chức đảng và 930 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 1 tổ chức đảng (bằng hình thức khiển trách) và 88 đảng viên (gồm: 62 trường hợp khiển trách, 13 trường hợp cảnh cáo, cách chức 6 người, khai trừ 7 người). Ngoài ra còn có 33 trường hợp vi phạm bị xóa tên, cho rút, đình chỉ sinh hoạt đảng...

UBKT các cấp đã chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 123 đảng viên; giám sát 111 tổ chức đảng và 168 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 49 đảng viên. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 19 trường hợp bị xử lý pháp luật; 3 trường hợp bị xử lý hành chính và 8 cá nhân bị đình chỉ sinh hoạt đảng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa phát biểu
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa thông tin một số kết quả của ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động ngành kiểm tra Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Bám sát chương trình hành động của cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát đã ban hành từ đầu năm để tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, quy định đề ra.

Cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát; chú ý giám sát đều ở tất cả các lĩnh vực, địa phương để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa từ xa, giải quyết từ sớm, với mục đích là “trị bệnh cứu người” không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước để việc kiểm tra, xử lý, kỷ luật tổ chức, đảng viên được tiến hành kịp thời, tránh chồng chéo, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT, các cơ quan UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có các đức tính trung thực, thẳng thắn, công tâm, khách quan, với chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để xử lý công việc...

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia