Multimedia Đọc Báo in

Ươm mầm những “hạt giống đỏ”

07:54, 10/08/2022

Nhiệt huyết, năng động, tràn đầy ý chí phấn đấu, rèn luyện, lực lượng đảng viên trẻ, nhất là lứa tuổi học sinh sẽ tiếp thêm sinh lực, xây dựng thế hệ kế cận vững chắc của Đảng. Xác định tầm quan trọng đó, Đảng bộ huyện Ea Kar đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh nhằm ươm mầm những “hạt giống đỏ”.

Đảng bộ Trường THPT Ngô Gia Tự (thị trấn Ea Kar) là một trong những tổ chức cơ sở đảng đi đầu trong công tác phát triển đảng viên là học sinh.

Sau khi có thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng hằng năm, Đảng bộ nhà trường đã triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ trực thuộc, đồng thời chỉ đạo Đoàn trường cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp xem xét, lựa chọn những học sinh nổi trội, có thành tích cao trong học tập và các kỳ thi học sinh giỏi, nhiệt tình tham gia hoạt động đoàn, công tác xã hội... để lập danh sách đề xuất các chi bộ tổng hợp gửi Đảng bộ cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Sau khi xác định được các “hạt giống đỏ”, Đảng bộ phân công cho từng chi bộ chịu trách nhiệm dìu dắt, giúp đỡ, bồi đắp lý tưởng, ý chí phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Giờ thực hành của học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar).

Theo thầy Nguyễn Thanh Du, Bí thư Chi bộ 2 (phụ trách công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Trường THPT Ngô Gia Tự), để tạo môi trường cho các em phấn đấu, rèn luyện, thể hiện phẩm chất, năng lực, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo thành lập các câu lạc bộ: Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Văn nghệ - Thể thao, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh, tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng... Qua đó, tìm ra những “hạt giống đỏ” để ươm mầm.

“Ngoài các học sinh bậc THPT đủ tuổi, được kết nạp Đảng tại trường, đối với các em đã hoàn thành việc học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt nhưng do chưa đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định Điều lệ Đảng, cấp ủy các trường THPT sẽ có phiếu nhận xét, giới thiệu gửi đến các trường đại học hoặc khu dân cư để các em tiếp tục được theo dõi, giúp đỡ, xem xét kết nạp Đảng".

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea Kar Nguyễn Văn Hạt

Từ năm 2019 đến nay, 21 học sinh của trường đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng đều là những em nổi trội về nhiều mặt, là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, nhiệt thành, có chí hướng phấn đấu. Riêng năm 2022, Đảng bộ được giao phát triển 5 đảng viên, đến nay đã kết nạp được 8 đảng viên mới đều là học sinh.

Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ huyện Ea Kar đã kết nạp được 27 đảng viên là học sinh THPT vào Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, các học sinh tiếp tục nỗ lực, đỗ vào các trường đại học có chất lượng và được Ban Tổ chức Huyện ủy làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đến các trường để tiếp tục học tập và sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Văn Hạt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea Kar cho biết: Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên mới theo hướng nâng cao chất lượng. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ giao Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với cấp ủy cơ sở rà soát nguồn phát triển đảng viên mới tại các tổ chức cơ sở đảng, tham mưu xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng, quan tâm tạo nguồn, kết nạp đảng viên là học sinh ưu tú, coi đây là những “hạt giống đỏ” trong công tác phát triển đảng viên của huyện. Điều này không chỉ bảo đảm công tác định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo mà còn đòi hỏi các cấp ủy cơ sở quan tâm, tạo môi trường thi đua, động lực cho học sinh phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

Một giờ học của học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar).

Tuy số lượng học sinh THPT được kết nạp đảng ngày càng tăng qua các năm nhưng vẫn còn ít so với số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu hằng năm. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong học sinh THPT trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đang tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trường tăng cường hơn nữa việc gắn công tác phát triển đảng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển đảng trong học sinh bám sát nghị quyết của chi bộ, đảng bộ.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.