Multimedia Đọc Báo in

Địa phương đầu tiên vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2022

18:37, 08/09/2022

Năm 2022, Huyện ủy Krông Bông được Tỉnh ủy giao chỉ tiêu kết nạp 85 đảng viên. Tính đến 30/8/2022, các tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp được 103 đảng viên mới, đạt 121% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 3.470 đảng viên. Đây cũng là đảng bộ đầu tiên của tỉnh “về đích” kết nạp đảng viên mới năm 2022.

Để đạt được kết quả trên, Huyện ủy đã chỉ đạo đôn đốc công tác phát triển đảng viên và đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên mới nói riêng. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, trưởng, phó thôn, buôn, các chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện kết nạp Đảng... cả về số lượng và chất lượng theo đúng kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2022.

Lễ kết nạp đảng viên mới ở thôn Dhung Knung (xã Cư Pui, huyện Krông Bông).

Bên cạnh đó, Huyện ủy Krông Bông còn giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ số lượng quần chúng tại cơ quan, địa phương, đơn vị... để xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các chi bộ thực hiện, đồng thời phân công cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc công tác phát triển đảng viên.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.