Multimedia Đọc Báo in

Quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

15:16, 22/09/2022

Sáng 21/9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (viết tắt là Quy định số 80); Thông báo kết luận số 20-TB/TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật (viết tắt là Thông báo số 20).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: chụp màn hình ti vi
Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương. Ảnh chụp màn hình ti vi.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã quán triệt Quy định số 80 gồm 6 chương, 34 điều. Theo đó, quy định rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền trong quản lý cán bộ và nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu, ứng cử; tái cử, chỉ định, điều động và biệt phái cán bộ.

Quy định này tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm, lựa chọn bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Còn theo Thông báo kết luận số 20, việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; thực hiện phương châm “có vào, có ra; có lên, có xuống” trong công tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức, nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét, miễn nhiệm theo quy định. 

Trong khuôn khổ hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quản lý, giới thiệu, bổ nhiệm, bố trí cán bộ tại cơ sở. Từ đó kiến nghị, Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện Quy định số 80 để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Quy định số 80 đã có sự kế thừa những ưu điểm của phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định 105-QĐ/TW trước đây và đổi mới, bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung để phù hợp với thực tiễn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung Quy định số 80 và Thông báo kết luận số 20. Trong đó lưu ý đến các nội dung về phân cấp quản lý, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ và bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật. Việc phân cấp quản lý cán bộ cần phải thực hiện chặt chẽ, dân chủ, tuyệt đối không buông lỏng về công tác cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải cụ thể hóa các nội dung Quy định số 80 theo thẩm quyền.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia