Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

14:31, 07/02/2023

Sáng 7/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê.

hfgh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23, Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận dụng đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp chủ yếu như: xây dựng những định hướng chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xây dựng những định hướng chính sách đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân, giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, các doanh nghiệp, các dân tộc thiểu số, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy mạnh mẽ vai trò của chính quyền Nhà nước trong thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

hfghg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 11,51 lần so với năm 2002. Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 6,34% vào cuối năm 2021. Toàn tỉnh có 72/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giáo dục, đào tạo được chú trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, thể thao ngày càng đa dạng, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được thực hiện tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

hfgh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đảng bộ huyện Krông Bông.

Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp đã xây dựng nhiều mô hình làm theo gương Bác thiết thực; thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính nêu gương và phong cách làm việc công khai, minh bạch, khoa học, sáng tạo, hiệu quả.

hgh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy khát vọng, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

hfghg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các tập thể.

Đồng chí yêu cầu, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên cần chăm lo, phát huy và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt chính sách dân tộc, đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vụ việc bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

hfghg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các cá nhân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm thiết thực, phù hợp; nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

hfh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng cá nhân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Đảng bộ huyện Krông Bông và đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 23.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc