Multimedia Đọc Báo in

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2023

12:56, 17/03/2023

Sáng 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

jfgj
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và tương đương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn truyền đạt, quán triệt Chuyên đề năm 2023 với hai nội dung chính: tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ và công tác cán bộ; vận dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

hdfhg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn truyền đạt, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2023.

Cán bộ và công tác cán bộ giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, Người coi đó là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước. Hệ thống quan điểm trong tư tưởng của Người về công tác cán bộ là sự kết hợp tinh tế giữa lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam, trở thành cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu trong từng thời kỳ cách mạng trước đây và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay.

Học tập và quán triệt Chuyên đề năm 2023, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phân tích rõ các nội dung: tư tưởng của Hồ Chí Minh về người cán bộ cách mạng và về công tác cán bộ; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ và công tác cán bộ; khái quát tình hình đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua; vận dụng tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

hdfhg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định: Đây là chuyên đề rất quan trọng, được tổ chức quán triệt rộng rãi ở điểm cầu chính và 16 điểm cầu cấp huyện, 51 điểm cầu cấp xã với trên 11.200 đồng chí tham dự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Đạo đức cách mạng của cán bộ với yêu cầu cao hơn về bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm trước những yêu cầu thách thức của tình hình thực tiễn, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên, Kết luận số 67 của Bộ Chính trị về phát triển TP. Buôn Ma Thuột và triển khai công tác quy hoạch tỉnh Đắk Lắk là những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Vì vậy, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiến hành ngay việc tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân; việc triển khai được tiến hành từ chi bộ, đưa vào chuyên đề sinh hoạt hằng tháng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chuyên đề năm 2023 cần gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là khâu then chốt để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”. Từng vị trí công tác, từng cán bộ, công chức cần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cá nhân trước Đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác tuyển chọn, bố trí, luân chuyển, sử dụng cán bộ cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Trung ương; chú trọng, chủ động tìm người có tài, có đức để giao việc; tạo môi trường để người tài thể hiện tài năng; quan tâm cất nhắc, bổ nhiệm, giao việc tương xứng với năng lực, sự cống hiến của họ. Đối với công tác cán bộ, cần thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống”, không chờ đến hết nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy sớm tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch đào tạo cán bộ trong quy hoạch, nhất là cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện nhân tố tích cực trong việc học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc