Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ 10 (vòng IV):

Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

18:31, 22/04/2023

Chiều 22/4, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng IV) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Hội thảo do Báo Quảng Trị đăng cai tổ chức. Tham dự hội thảo có Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan; Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai cùng gần 400 đại biểu thuộc 42 đoàn Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam, phía Bắc.

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ phát biểu đề dẫn hội thảo.
Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ phát biểu đề dẫn hội thảo.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, thể hiện trên mặt trận báo chí đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới. Nhờ đó, nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thông tin trên báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động đa dạng của xã hội. Một số trường hợp thông tin còn chậm, chưa kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là các vụ việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tính thuyết phục, sức chiến đấu của một số tác phẩm báo chí chưa cao, còn khô cứng, thiếu tính sáng tạo, hấp dẫn. Các bài viết còn thiếu những luận cứ thuyết phục có tính chuyên môn cao, tính chuyên sâu và tính chuyên nghiệp của lực lượng nòng cốt.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo.
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các trang mạng xã hội tăng cường những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì thế, việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng cần chú trọng hơn, rất cần sự vào cuộc và định hướng dư luận một cách nhanh chóng, kịp thời của các cơ quan chức năng cũng như các cơ quan báo chí, trong đó có hệ thống báo Đảng để phát huy tốt nhất hiệu quả đấu tranh của Nhân dân chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn bao giờ hết, hệ thống báo Đảng cần đề cao trách nhiệm, đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên tham luận tại hội thảo.
Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên tham luận tại hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề: Làm gì để tuyên truyền hiệu quả chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới; cách thức tổ chức, xây dựng đội ngũ người viết đề tài này; sự đầu tư nguồn lực, sự quan tâm đào tạo nghiệp vụ của các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí cho đội ngũ viết về xây dựng Đảng; cách thể hiện tác phẩm để thu hút bạn đọc…

Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai phát biểu tại hội thảo.
Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai nhấn mạnh, trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính như: Các cơ quan chỉ đạo, quản lý cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò các tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí; chỉ đạo tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đổi mới tư duy, cách thức chỉ đạo, quản lý báo chí theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, nhất là đối với các vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm...

Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 11 (vòng IV) sẽ do Báo Lâm Đồng đăng cai tổ chức.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc