Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ cán bộ, công chức năm 2023

12:50, 19/08/2023

Sáng 19/8, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ cán bộ, công chức năm 2023 về việc nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ gắn với triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, và phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Công Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

hgfh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và hơn 350 cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các phòng, ban, chủ tịch công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên của 39 cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk gặp mặt, đối thoại với đội ngũ cán bộ, công chức nhằm lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, nhất là trong công tác cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn”, “nút thắt” gây ách tắc, vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, công chức, từ đó thống nhất nhận thức, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

hghg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu đề dẫn tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với triển khai Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ghhghg
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, điều hành hội nghị.

Bên cạnh 92 câu hỏi đã được Đảng ủy Khối tổng hợp, gửi các đơn vị, sở, ngành liên quan trả lời bằng văn bản, tại hội nghị, cán bộ, công chức, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã nêu nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung: giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính; công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; chính sách đãi ngộ cho cán bộ, công chức, thu hút nhân tài, nhất là sinh viên giỏi về làm việc tại tỉnh; giải pháp giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người có thu nhập thấp; công tác kết luận tiêu chuẩn chính trị...

hfghg
Các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại.

Cũng tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đình Trung đã đặt câu hỏi cho các đại biểu: “Đâu là nguyên nhân và giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức sợ sai, không dám làm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ?’’.

hfg
Đại biểu dự hội nghị đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề thu hút đầu tư cho lãnh đạo tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã phân tích, trả lời cặn kẽ từng vấn đề được nêu tại hội nghị. Đồng thời, lãnh đạo các phòng, ban cũng đã trả lời câu hỏi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.

hfgh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị trả lời câu hỏi của cán bộ, công chức.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và tiếp thu ý kiến tham gia đối thoại của cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Đồng chí cũng đã trả lời, làm rõ từng nhóm vấn đề liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống tổ chức, nhân lực các cơ quan, đơn vị; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực.

hgfh
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê trả lời vấn đề liên quan đến công tác cán bộ người dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, sau hội nghị, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức; tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn, các buổi gặp gỡ, hội nghị đối thoại, để cán bộ, công chức trên địa bàn có cơ hội giao lưu, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những đề xuất của mình; kịp thời khen thưởng, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong thực thi công vụ.

hfgh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa trả lời nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài.

Đồng thời, cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu theo từng năm; phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

hfg
Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi của Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, rà soát các quy định, chính sách của Trung ương, của tỉnh, từ đó nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để tháo gỡ khó khăn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước để người dân được tiếp cận và thực hiện ngày một tốt hơn.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc