Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri

18:13, 11/08/2023

Sáng 11/8, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH (Nghị quyết 525).

Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thanh Xuân và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Xuân Sương đồng chủ trì hội nghị.  

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ ngày 1/1/2013 đến 31/12/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức được 272 hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) với các hình thức khác nhau trên địa bàn tỉnh (268 hội nghị TXCT định kỳ và 4 hội nghị TXCT theo chuyên đề). Tại các hội nghị TXCT, đại diện tổ ĐBQH đã tiếp thu, giải trình, trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Quốc hội; phân công đại diện UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trả lời, giải đáp những vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương.

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê thị Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê thị Thanh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Trong 10 năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tập hợp, phản ánh 6.656 ý kiến, kiến nghị của cử tri (2.048 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 4.608 ý kiến thuộc thẩm quyền của địa phương). Bên cạnh đó, những nội dung mà cử tri kiến nghị nhiều lần qua các đợt TXCT đều được Đoàn ĐBQH tổng hợp, làm cơ sở để thực hiện chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội hoặc đề xuất đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội và địa phương để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri đã góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Xuân Sương phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Xuân Sương phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê thị Thanh Xuân khẳng định: Đa số đại biểu thống nhất cao với kết quả báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc triển khai thực hiện ghị quyết 525 và thống nhất kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, cần tăng cường công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, trong đó cần lựa chọn những kiến nghị chưa được xem xét giải quyết thỏa đáng, chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, nhất là những nội dung cử tri của nhiều địa phương kiến nghị nhiều lần; xem xét sửa đổi Nghị quyết 525 theo hướng quy định rõ về việc tổ chức hội nghị TXCT ở nơi cư trú và nơi làm việc, TXCT theo chuyên đề của ĐBQH trong nhiệm kỳ để tăng cường hơn nữa các hình thức tiếp xúc này; quy định rõ hơn trách nhiệm của đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương nhất là người đứng đầu trong việc tham gia, cử đại diện tham gia các hội nghị TXCT của Đoàn ĐBQH tỉnh.
rưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thị Phương Hoa đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thị Phương Hoa đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh đó, tăng cường việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất những vấn đề bức xúc, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri đã kiến nghị nhiều lần, những nội dung kiến nghị có tính thời sự, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của cử tri; nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nêu rõ lộ trình, giải pháp, thời hạn giải quyết cụ thể để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, địa phương; tăng cường sự phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin với Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri để làm cơ sở cho công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri....

Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch TXCT, việc cử đại diện tham gia TXCT và trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri tại các hội nghị TCXT của ĐBQH tại địa phương.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.