Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và xử lý điểm nóng về dân tộc, tôn giáo năm 2023

10:06, 07/09/2023

Ngày 6/9, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và tham gia xử lý điểm nóng về dân tộc, tôn giáo năm 2023.

Tham dự hội nghị có Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hoài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H’Lim Niê; cán bộ làm công tác Mặt trận, ban tuyên giáo cấp huyện và các tuyên truyền viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề: Khái quát đặc điểm các dân tộc Việt Nam, một số kết quả thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua và những vấn đề cần chú ý trong phòng ngừa, xử lý, giải quyết điểm nóng về vấn đề dân tộc; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

hgf
Báo cáo viên truyền đạt nội dung tập huấn.

Qua nội dung tập huấn cho thấy, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, với 54 dân tộc cùng sinh sống, quy mô dân số của từng dân tộc không đồng đều, có một số dân tộc rất ít người. Trong đó, riêng Đắk Lắk có 49 dân tộc, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 30% dân số của tỉnh. Các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, lôi kéo đồng bào vào các hoạt động gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết tân tộc, đe dọa sự phát triển bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển. Hệ thống chính sách, pháp luật về vấn đề dân tộc và công tác công tác ngày càng hoàn thiện nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, quan tâm giáo dục, đào tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

fghg
Các đại biểu tham dự tập huấn.

Đối với vấn đề tôn giáo, Đảng nhất quán quan đểm: Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức, tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ; đấu tranh chống các hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc và tôn giáo.

Công tác thông tin, tuyên truyền về tôn giáo phải bảo đảm hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của công chúng, xây dựng nhận thức đúng đắn của nhân dân về tín ngưỡng, tôn giáo và phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, tăng cường đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp các đại biểu, nhất là đội ngũ tuyên truyền cơ sở nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, nắm bắt, bổ sung kỹ năng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo đến với đồng bào; nhận diện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc vi phạm pháp luật, đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.