Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện công tác tham mưu, phục vụ: Chủ động và chuyên nghiệp hóa

07:04, 18/10/2023

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đầu mối giúp Thường trực Tỉnh ủy xử lý công việc hàng ngày và là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy, thời gian qua, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy chủ động trong công tác tham mưu, phục vụ, góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Chủ động trong tham mưu

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các mục tiêu, 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trong đó, nổi bật là tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Văn phòng Tỉnh ủy sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu soạn thảo, xây dựng, tu chỉnh, thẩm định, tham mưu, giúp Thường trực, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy ban hành trên 9.145 văn bản bảo đảm chất lượng nội dung, đúng quy định; xây dựng, ban hành 5.386 văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy triển khai các nhiệm vụ của cơ quan và thực hiện nhiệm vụ tổ chức, điều hành, phối hợp với các cơ quan tham mưu triển khai công việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các phòng, bộ phận chuyên môn đã tham mưu lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo, phục vụ 17 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 62 kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hơn 200 cuộc họp các ban chỉ đạo, làm việc với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Chuyên nghiệp hóa hoạt động

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, Văn phòng Tỉnh ủy không ngừng đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc khoa học và nâng cao năng lực công tác, tập trung nâng cao chất lượng và từng bước chuyên nghiệp hóa công tác văn phòng.

Đảng ủy, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin mật phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành hoạt động của trung tâm mạng, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị trong triển khai phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản trên mạng Internet. Đồng thời, phục vụ tốt các hội nghị trực tuyến, triển khai các nội dung chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng; chuẩn bị nội dung làm việc với các đoàn công tác của Trung ương; xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp dùng chung hệ cơ yếu Đảng - Chính quyền.

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Đình Viên trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2022 do UBND tỉnh khen thưởng cho hai phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy đã lập cơ sở dữ liệu xử lý văn bản trên mạng Lotus Notes; hoàn chỉnh phần mềm quản lý đơn thư; thực hiện giám sát, quản lý văn bản điện tử trên phần mềm Idoc… Đơn vị cũng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức sinh hoạt, duy trì hoạt động công tác phục vụ, bảo đảm các điều kiện chu đáo đón tiếp khách an toàn, hiệu quả; phục vụ tốt các hội nghị và sự kiện bảo đảm an toàn…

Văn phòng Tỉnh ủy cũng chú trọng bảo đảm cơ sở vật chất, nhu cầu hậu cần, kỹ thuật, phương tiện phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, đối nội, đối ngoại của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng, điều hành dự toán thu, chi ngân sách Đảng bảo đảm kinh phí hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.