Multimedia Đọc Báo in

Trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6,Quốc hội khóa XV

08:19, 22/02/2024

4. Cử tri đề nghị ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 116/NĐ-CP ngày 25/9/2020 (gọi tắt là Nghị định 116) của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) trả lời: Nghị định 116 của Chính phủ đã quy định chi tiết, cụ thể các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm như: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ, lập dự toán, chi trả kinh phí hỗ trợ, bồi hoàn kinh phí hỗ trợ, chi phí bồi hoàn và cách tính chi phí bồi hoàn, thu hồi chi phí bồi hoàn, trách nhiệm của các bên liên quan… Vì vậy, Bộ GD-ĐT không ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 116. Trong quá trình triển khai Nghị định 116, nếu địa phương gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ GD-ĐT để phối hợp các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116. Dự thảo Nghị định đang được Bộ GD-ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

5. Cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 của Bộ GD-ĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong các cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) để các cơ sở giáo dục và địa phương dễ thực hiện hơn.

Bộ GD-ĐT trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình SGK GDPT, để hướng dẫn việc lựa chọn SGK sử dụng trong các cơ sở GDPT, Bộ GD-ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc lựa chọn SGK tại các địa phương: Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày 30/1/2020 về hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT, trong đó quy định các cơ sở GDPT lựa chọn SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT, trong đó quy định UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở GDPT trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Phụ huynh chọn mua sách giáo khoa tại Nhà sách Giáo dục (TP. Buôn Ma Thuột).

Trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở ý kiến của các cơ sở GDPT, Bộ GD-ĐT đã tiếp thu và ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT, ngày 28/11/2023. Thông tư được sửa đổi theo hướng tôn trọng tối đa quyền lựa chọn SGK của giáo viên và cơ sở GDPT.

6. Cử tri đề nghị tiếp tục tăng cường quản lý việc in, phát hành SGK, sách bài tập tránh tình trạng các nhà xuất bản thiết kế bản in chỉ sử dụng một lần, gây lãng phí.

Bộ GD-ĐT trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các nhà xuất bản thực hiện nghiêm các quy định về việc in, phát hành SGK, sách bài tập. Việc biên soạn và thiết kế bản in đã được Bộ GD-ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK. Các bài học trong SGK thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học, hoạt động giáo dục. SGK các lớp được phê duyệt và đưa vào sử dụng đã đáp ứng được yêu cầu của chương trình GDPT 2018. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ GD-ĐT cũng đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng SGK từ khâu biên soạn, thẩm định, lựa chọn và sử dụng SGK. Đồng thời, Bộ GD-ĐT yêu cầu các nhà trường tổ chức tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản SGK; không viết, vẽ vào SGK để SGK được sử dụng lại lâu bền; yêu cầu các nhà xuất bản rà soát, giảm giá SGK và thực hiện chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh khó khăn, vùng sâu, vùng xa để các em có đủ sách đến trường.

Nhằm tăng cường quản lý và sử dụng SGK, sách tham khảo, ngày 10/6/2022, Bộ GD-ĐT đã ban hành Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở GDPT, trong đó quy định: “Các cơ sở giáo dục không được vận động học sinh, hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục SGK đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt và các địa phương đã lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào; không thực hiện việc lập danh mục, đóng gói thành bộ SGK kèm sách bài tập, sách tham khảo và các tài liệu khác ngoài danh mục SGK đã được phê duyệt, lựa chọn để học sinh, phụ huynh học sinh mua và sử dụng”.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc biên soạn, thẩm định và phát hành đảm bảo SGK được sử dụng lâu bền.

 Lan Anh (tổng hợp)

(Còn nữa)

 


Ý kiến bạn đọc