Multimedia Đọc Báo in

Cụm II, Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Giao ban công tác xây dựng Đảng quý I năm 2024

18:53, 04/04/2024

Chiều 4/4, các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng của Cụm II đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

Đồng chí Trương Công Thái, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã về dự.

Cụm II, thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 35 TCCS đảng, trong đó có 21 đảng bộ với 151 chi bộ trực thuộc và 14 chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên của Cụm II là 2.580 đồng chí trên tổng số 5.835 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các TCCS đảng trong Cụm II đã bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Đảng ủy Khối cũng như các cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra.  

Trong 3 tháng đầu năm 2024 của các TCCS đảng trong Cụm đã đạt những kết quả tích cực. Đa số các doanh nghiệp thực hiện kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm đời sống, chế độ cho người lao động; tình hình an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giữ vững; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc cam kết thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng được triển khai khá đồng bộ, kịp thời.

Công tác kiện toàn tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ được triển khai thường xuyên, đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên, kết luận tiêu chuẩn chính trị được quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong quý, các TCCS đảng trong Cụm đã kết nạp được 8 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức và 185 cá nhân; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật và giải quyết đối với 3 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái đề nghị các TCCS đảng trong Cụm II tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết số 18-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nhiệm vụ công tác năm 2024 để triển khai thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó nhận nhiệm vụ.
Đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó nhận nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII), Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động…

Hội nghị đã bầu Đảng ủy Sở Y tế làm Cụm trưởng, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm Cụm phó để triển khai nhiệm vụ giao ban trong thời gian tới. 

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc