Multimedia Đọc Báo in

Kiểm tra, giám sát trọng tâm, trọng điểm, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn

14:54, 10/07/2024

Sáng 10/7, UBKT Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình tivi.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình tivi.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận 631 tổ chức đảng và 1.767 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 131 tổ chức đảng và 922 đảng viên; qua kiểm tra kết luận 89 tổ chức đảng và 804 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng, 584 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 497 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên; kết luận 613 tổ chức đảng và 2.390 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; đã thi hành kỷ luật 60 tổ chức đảng và 910 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 11.771 tổ chức đảng và 42.905 đảng viên; kết luận 353 tổ chức đảng, 778 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 tổ chức đảng và 42 đảng viên. UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 8.733 tổ chức đảng và 12.890 đảng viên; qua giám sát, kết luận 635 tổ chức đảng, 551 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 16 tổ chức đảng và 25 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và 7.858 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định: Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, cấp ủy các cấp và UBKT các cấp đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật của Đảng; tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn; phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư có liên quan đến nhân sự của đại hội đảng các cấp bảo đảm đúng quy định; thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng ngành Kiểm tra Đảng, trong đó tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc