Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo khoa học quốc gia “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

14:22, 12/04/2024

Sáng 11/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo; đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; đồng chí Trung tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an; đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (cơ quan Bộ Quốc phòng), Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thảo.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo. Ảnh: NhânDân
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo. Ảnh: NhânDân

Dự hội thảo còn có 500 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Hội thảo là một trong các hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/2024); tôn vinh những công lao, đóng góp của đồng bào, chiến sĩ đã vượt qua gian khổ, hi sinh, cống hiến hết mình để làm nên chiến thắng, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định: cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đưa Việt Nam bước sang thời kỳ mới, miền Bắc quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Đại tướng Lương Cường cũng nêu rõ, với độ lùi thời gian 70 năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ hội thảo hôm nay là dịp để chúng ta có thêm điều kiện tiếp tục nghiên cứu, nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, sâu sắc hơn về bối cảnh lịch sử về âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, can thiệp Mỹ; về tầm nhìn chiến lược sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch của Tổng Quân ủy, của Đảng ủy Bộ Chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ và Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Tiếp tục khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NhânDân
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NhânDân

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục khẳng định, Chiến dịch Điện Biên Phủ là bước phát triển đến đỉnh cao của cuộc chiến tranh nhân dân, của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Để đi tới và làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ, chúng ta đã huy động sức mạnh của toàn dân tộc, giải quyết thành công và sáng tạo nhiều vấn đề về chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật, điểm nổi bật là chủ động sáng tạo, buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta, không phát huy được ưu thế công sự kiên cố, hỏa lực mạnh, có sức cơ động cao.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho biết: Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” đã được chuẩn bị chu đáo với sự tham gia rất trách nhiệm và tâm huyết của các đồng chí, các nhà khoa học. Kết quả hội thảo một lần nữa góp phần làm sâu sắc tầm vóc, ý nghĩa, rút ra những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn từ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ôn lại bài học lịch sử về sức mạnh của chiến tranh nhân dân, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường; củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; góp phần thiết thực giáo dục truyền thống yêu nước cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NhânDân
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NhânDân

Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với hơn 100 bài tham luận gửi về Ban tổ chức, tại hội thảo sáng 11/4 có 9 tham luận của các đại biểu đều tập trung khẳng định, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về Chiến thắng Điện Biên Phủ, thể hiện trên các nội dung chủ yếu: Khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ là thành quả của đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chiến thắng Điện Biên Phủ - biểu hiện sinh động của sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu bước phát triển vượt bậc của các lực lượng vũ trang nhân dân, của ý chí quyết chiến quyết thắng, là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Theo Báo Nhân Dân
 


Ý kiến bạn đọc