Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư phát triển

10:56, 07/09/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 8499/UBND-KT, ngày 6-9-2021 về thực hiện các giải pháp điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7382/UBND-KT, ngày 6-8-2021 về triển khai Chỉ thị số 12/CT-TU, ngày 16-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. 

th
Ngành Thuế huyện Cư Kuin đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thuế. (Ảnh minh họa)

Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, chủ động sắp xếp trong dự toán đã giao đầu năm để thực hiện các nhiệm vụ chi phát sinh; giảm, giãn và hủy bỏ các nội dung chi chưa thật sự cần thiết; không bổ sung ngoài dự toán và điều chỉnh dự toán cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp thiết (trừ công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh); chỉ phê duyệt chủ trương thực hiện các đề án, chương trình, nội dung chi theo đề nghị của các cấp, các ngành trong năm 2021 khi thật sự cần thiết và đảm bảo được nguồn kinh phí. 

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là nguồn vốn Trung ương bố trí trong cân đối ngân sách và nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Việc giải ngân vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và thu tiền xổ số kiến thiết phải thực hiện theo tiến độ thu, nộp vào ngân sách, nhằm đảm bảo tồn quỹ ngân sách để chi trả lương, phụ cấp và các chính sách an sinh xã hội. 

Căn cứ tình hình, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; các huyện, thị xã, thành phố phải chủ động xây dựng phương án xử lý hụt thu ngân sách cấp mình (nếu có) để đảm bảo không xảy ra tình trạng nợ lương và các chính sách an sinh xã hội... 

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc