Multimedia Đọc Báo in

Chư Kbô nâng "chất" tiêu chí nông thôn mới

08:05, 30/06/2022

Thời gian qua, Đảng bộ xã Chư Kbô (huyện Krông Búk) đã nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó, trọng tâm là tạo sự bứt phá phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Chỉ đạo sâu sát

Đảng bộ xã Chư Kbô hiện có 425 đảng viên, sinh hoạt ở 31 chi bộ trực thuộc.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Chấn, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi trong Nghị quyết Đảng bộ xã tới cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân; Chỉ đạo cấp ủy chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; Phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải thích những thắc mắc của nhân dân.

Qua đó, cấp ủy chính quyền địa phương nỗ lực tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện chủ trương, kế hoạch từng tháng, từng năm.

Tuyến đường thôn Bình Minh được bê tông hóa nhờ sức dân.

Để thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 là thu nhập bình quân đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 7,5% trở lên/năm; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm trên 0,5%...

Đảng ủy xã đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác; phát triển các vùng chuyên canh tập trung; tiếp tục mở rộng diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng; chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại.

Hằng năm, Đảng ủy xã còn ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ trong thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, nghị quyết đã nhanh chóng được các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên triển khai, thực hiện bằng nhiều cách làm linh hoạt, hiệu quả.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân, nhiều gia đình đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xen canh các loại cây ăn trái như bơ, sầu riêng, mắc ca… trong rẫy cà phê, đem lại thu nhập ổn định. Điển hình như mô hình phát triển đa cây của các đảng viên: Hoàng Văn Lộc (Chi bộ thôn Tân Lập), Trần Đình Thể (Chi bộ thôn Kim Phú), Nguyễn Xuân Nam (Chi bộ thôn Hợp Thành)…, mỗi năm cho thu nhập trên 1 tỷ đồng.

Cách làm thiết thực “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đã tạo nên phong trào thi đua phát triển kinh tế sâu rộng tại địa phương.

Đích ngắm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Chư Kbô đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018. Để duy trì, nâng “chất” các tiêu chí, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề với nhiều giải pháp trọng yếu.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền xã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực của địa phương, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện cấp, kết hợp lồng ghép với nguồn vốn của các chương trình, dự án để hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình thiết yếu.

Trong năm 2021, xã đã vận động người dân các thôn, buôn đóng góp đối ứng được 692 triệu đồng cùng sự hỗ trợ của Nhà nước để làm 9 tuyến đường giao thông nông thôn tổng chiều dài 5.160 m (kinh phí 4,782 tỷ đồng), nâng tỷ lệ tổng số đường bê tông hóa toàn xã đạt trên 90%. Xã còn lồng ghép nguồn vốn thuộc chương trình 135 của Chính phủ để sửa Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Ea Nho với tổng nguồn vốn 180 triệu đồng...

Đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư Chi bộ thôn Bình Minh (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng bơ xen canh trong rẫy cà phê.

Đến thôn Bình Minh, điều dễ nhận thấy nhất là hầu hết các tuyến đường nội thôn đã được bê tông hóa sạch đẹp.

Bí thư Chi bộ Trần Mạnh Cường cho hay, để làm được điều đó, hằng năm Chi bộ thôn đã đề ra nghị quyết chuyên đề, thành lập tổ công tác, phân công đảng viên trực tiếp đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới.

Mặt khác, chỉ đạo các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua góp công, góp của để làm đường, chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa. Việc huy động mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới đều được công khai, minh bạch nên nhân dân đồng tình hưởng ứng. Sau khi làm đường bê tông, người dân cũng huy động nhau kéo lắp bóng điện chiếu sáng và trồng hoa tạo cảnh quan sạch đẹp hai bên đường.

Bằng những giải pháp phù hợp, sát thực tế của Đảng bộ xã Chư Kbô, bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương sẽ có thêm nhiều đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc