Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới

14:46, 16/05/2022

Sáng nay 16/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03 và triển khai Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

ảnh
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh, Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể: toàn tỉnh đạt 2.359 tiêu chí bằng 81,7% so với tổng số tiêu chí; bình quân toàn tỉnh đạt 15,52 tiêu chí/xã, vượt 1,14 tiêu chí so với kế hoạch; có 66 xã đạt chuẩn NTM và 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình xây dựng NTM trong 10 năm hơn 42,2 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư hơn 2,8 nghìn tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 tiệu đồng, gấp 1,67 lần so với năm 2015. Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã công nhận và gắn sao cho 35 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh; trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 31 sản phẩm đạt 3 sao.

ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng đã triển khai Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có trên 65% số xã đạt chuẩn NTM (tương ứng 100/152 xã); có 4/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (tương ứng với 26,7%), trong đó có từ 1 đến 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng 1,3 lần so với năm 2020; có 200 sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên. Để đạt được mục tiêu này, Nghị quyết đề ra 12 giải pháp để thực hiện.

ảnh
Các đại biểu dự hội nghị thăm gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Cư Kuin.

Phát biểu tại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đánh giá cao kết quả đạt được trong 10 năm xây dựng NTM của tỉnh Đắk Lắk, đó là nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại như: sự quan tâm thực hiện chương trình có nơi, có lúc còn thiếu sâu sát; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, còn trông chờ nguồn lực của Nhà nước; kết quả đạt được trong xây dựng NTM chưa đồng đều giữa các địa phương; thực hiện một số cơ chế chính sách chưa thật sự quyết liệt; cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển xây dựng NTM còn hạn chế…

ảnh
Các cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình trong giai đoạn tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Mục tiêu là tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM đã đạt được trong giai đoạn 2010 - 2020, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh bảo đảm thực sự nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn hiện đại, nông dân giàu có, văn minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng NTM bằng nhiều hình thức thiết thực, chú trọng xây dựng NTM gắn với bản sắc dân tộc…

Nhân dịp này, có 11 tập thể, 24 cá nhân và 3 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Minh Thuận

 

 


Ý kiến bạn đọc