Multimedia Đọc Báo in

Điều chỉnh kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

15:36, 18/05/2023

UBND tỉnh vừa có công văn về việc thống nhất cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (Dự án).

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh lập (chủ đầu tư Dự án); các nội dung không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo Công văn số 8338/UBND-CN ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh. Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Công văn này, một số công việc điều chỉnh so với Công văn số 8338, trong đó đáng chú ý điều chỉnh kế hoạch về thời gian khởi công Dự án vào ngày 27/6/2023 (theo Công văn số 8338, dự kiến thời gian khởi công là 1/6/2023).

Ngoài nội dung trên, ngày 17/5, UBND tỉnh đã có công văn về việc thống nhất cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch chi tiết triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án thành phần 3.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin trao đổi với người dân có đất trong diện thu hồi triển khai dự án cao tốc.
Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin trao đổi với người dân có đất trong diện thu hồi triển khai dự án cao tốc.

Tỉnh giao chủ đầu tư Dự án, các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công, điều chỉnh theo Kế hoạch nêu trên đảm bảo đúng thời gian quy định.

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Phan Xuân Bách cho biết, Dự án thành phần 3 có tổng chiều dài tuyến hơn 48 km, đi qua địa bàn 3 huyện, gồm: Ea Kar, Krông Pắc và Cư Kuin. Hiện nay, chủ đầu tư đang đôn đốc các địa phương đẩy nhanh công tác GPMB và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo kế hoạch, huyện Cư Kuin dự kiến bàn giao mặt bằng từ 16/6, đến 30/6/2023 sẽ đạt 70% và phấn đấu đến 12/9/2023 sẽ bàn giao 100%; còn huyện Krông Pắc và Ea Kar bắt đầu bàn giao mặt bằng từ ngày 13/6 đến 30/6/2023 đạt 70%, dự kiến đến 9/9/2023 sẽ bàn giao 100% mặt bằng để chủ đầu tư triển khai Dự án.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.