Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh

10:55, 11/07/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp (DN) và hộ kinh doanh (HKD) sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các nội dung phối hợp bao gồm: trao đổi, cung cấp, công khai thông tin đăng ký DN, HKD; thanh tra, kiểm tra, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký HKD và xử lý vi phạm quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; báo cáo về quản lý nhà nước đối với DN, HKD sau đăng ký thành lập.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện việc trao đổi, cung cấp, thông tin DN, HKD bằng văn bản giấy, hệ thống quản lý văn bản hoặc qua mạng điện tử.

Khuyến khích các cơ quan chức năng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện trao đổi, cung cấp, công khai thông tin DN, HKD qua mạng điện tử kết nối giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan quản lý. 

Việc công khai thông tin DN thực hiện trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký DN; trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa)
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Địa ốc SALA (TP. Buôn Ma Thuột) trao đổi công việc cùng nhân viên. (Ảnh minh họa)

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối cung cấp, công khai thông tin về tình trạng hoạt động của DN trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hằng quý đối chiếu thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia với thông tin do cơ quan thuế cung cấp về tình trạng hoạt động của DN, DN ngừng hoạt động quá một năm, DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà không thông báo với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh, làm cơ sở tiến hành kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh xem xét, chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra DN chấp hành các quy định của pháp luật. UBND cấp huyện là đầu mối cung cấp, công khai thông tin HKD; chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn cấp huyện phối hợp, xác minh thông tin về DN trên địa bàn; phát hiện và báo cáo danh sách các DN vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh...

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc