Multimedia Đọc Báo in

Cấp 120 nghìn liều vắc-xin viêm da nổi cục trên trâu, bò cho các địa phương

17:42, 31/08/2021

Sở NN-PTNT cho biết, UBND tỉnh đã trích kinh phí mua 120 nghìn liều vắc-xin viêm da nổi cục trên trâu bò để triển khai tiêm phòng cho tổng đàn trâu bò của toàn tỉnh. 

Số vắc-xin này được phân bổ cho 14 huyện, thị xã, thành phố để bảo đảm tiêm phòng đạt tỷ lệ 80% tổng đàn trở lên (trừ huyện Cư Kuin đã trích kinh phí mua vắc-xin và hoàn thành xong công tác tiêm phòng). 

Ngoài ra, Sở NN-PTNT cung cấp 818 lít hóa chất cho các địa phương triển khai tiêu độc khử trùng để ngăn chặn, tiêu diệt véc-tơ truyền bệnh viêm da nổi cục như ruồi, muỗi, ve, mòng...

ảnh
Tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục trên trâu, bò ở xã Ea Hu (huyện Cư Kuin).

Riêng đối với các doanh nghiệp chăn nuôi thì phải tự bảo đảm toàn bộ kinh phí mua vắc-xin, hóa chất và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, phun hóa chất theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 

Sở NN-PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung chỉ đạo và theo dõi, giám sát công tác tổ chức tiêm phòng và tiêu độc, khử trùng; bảo đảm tiêm vắc-xin và phun hóa chất đúng thời gian, đối tượng theo quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc